Nyheter

NCC säljer kontorsbyggnaden Keilaniemi Next

NCC har sålt kontorsbyggnaden Next, som kommer att bli Fiskars Groups nya huvudkontor när det är färdigställt 2021, till en fond som administreras av det tyska företaget Warburg-HIH Invest Real Estate (Warburg-HIH Invest).

– Vi har arbetat nära tillsammans med alla aktörer i Keilaniemi Next för att utveckla ett kontorsprojekt med en modern och miljömässigt hållbar arbetsmiljö. Warburg-HIH Invest har valt detta projekt som sin första investering för att åter etablera sig i Finland och vi ser mycket fram emot vårt samarbete, säger Petri Bergström, chef NCC Property Development Finland.

– Vi har gjort denna investering av flera skäl. Dels ligger fastigheten i ett område som redan huserar några av Finlands största företag och som har en påtaglig framtidsvision om att kombinera arbete, boende och nöje och dels kommer Fiskars Group, ett globalt företag med en stark produkt- och varumärkesportfölj, att bli hyresgäster. I dessa turbulenta tider är vi säkra på att NCC har kompetensen att slutföra detta fastighetsprojekt i tid och inom budget. Vi är mycket glada över denna transaktion och planerar öka vår närvaro i Norden, säger Matthias Brodesser, chef för internationella förvärv på Warburg HIH Invest.

Utgångspunkten för utformningen av Keilaniemi Next har varit att skapa en inspirerande och unik kontorsbyggnad som ska fungera som ett arkitektoniskt landmärke för de som anländer till området Kägeludden (Keilaniemi) från ringvägen Ring I. Kägeludden ligger i Esbo, som är Finlands näst största och snabbast växande stad och är en del av huvudstadområdet kring Helsingfors. När byggnaden är färdigställd i slutet av 2021 kommer den att bli huvudkontor för Fiskars Group och är då fullt uthyrd i 12 år.

Affären kommer att genomföras som en bolagsförsäljning. Transaktionen förväntas få en positiv resultatpåverkan i affärsområde NCC Property Development i det fjärde kvartalet 2021. Transaktionen medför en positiv kassaflödeseffekt under tredje kvartalet 2020 eftersom överenskommelsen innehåller en större förskottsbetalning.

Keilaniemi Next certifieras i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM med målet att nå nivån Excellent. Byggnadens koldioxidavtryck har beräknats och stor vikt har fästs vid faktorer såsom lokalernas flexibilitet, användarnas välbefinnande, material‑ och energieffektivitet samt klimatpåverkan på den bebyggda miljön.

Keilaniemi Next:

Byggnad: cirka 10 000 m2 golvyta, 9 våningar

– Datum för slutförande: 12/2021

– Målet är BREEAM Excellent. Globalt sett är BREEAM det mest populära miljöcertifieringssystemet för byggande, som bedömer fastigheters ekologiska, sociala och ekonomiska egenskaper.

– Arkitekter: Antti-Matti Siikala och Riku