Nyheter

Studentbostäder bygger 350 nya lägenheter i Karlstad

Studentbostäder i Sverige (SBS) planerar åtta nya studentbyggnader på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad. Nu har Stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen.

Under onsdagen antogs den inlämnade detaljplanen av Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det ger SBS möjlighet att söka bygglov för att påbörja byggnationen av de 350 nya studentbostäder som planeras på Kvintett- och Vintergatan. SBS äger idag 120 studentlägenheter på området som kommer ersättas av åtta nya byggnader, med utrymme för ett lokalkontor och verksamheter.

– Det är ett viktigt och efterlängtat steg på vägen. Karlstad har ett fortsatt underskott på studentbostäder, och de nya bostäderna är ett viktigt tillskott för att möta behovet, och samtidigt skapa ett mer attraktivt och trivsamt bostadsområde. Nu ser vi fram emot att sätta igång och förverkliga vår vision, säger Rebecka Tidender, VD på Studentbostäder i Sverige.

Arbetet med rivning och byggnation kommer ske i etapper med planerad start under 2021.