Nyheter

Ny bro förbinder Varvsstaden i Malmö med övriga innerstaden

En ny bro över hamnbassängen till Varvsstaden i Malmö ska byggas. Idag godkände tekniska nämnden anslutningen, som beräknas lätta på trafiktrycket till och från Västra hamnen.

I dagsläget finns tre in- och utfarter mellan Västra hamnen och övriga innerstaden. I rusningstid korkar trafiken snabbt igen.

Beslutet idag i tekniska nämnden innebär att en ny anslutning kan byggas. Vägbron för buss, gång och cykel ska anläggas mellan Styrmansgatan, nära Malmö saluhall, och det nya området Varvsstaden.

– Vi har problem under vissa tider med biltrafik som korkar igen. Med tanke på att Västra hamnen inte är färdigbyggt och alla bostäder och kontor som håller på att byggas i Varvsstaden behövs den här nya förbindelsen för att lätta på trafiktrycket, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden.

På den nya bron kommer Malmöexpressen stadsbusslinje 5 att köra. Intill brofästet i Varvsstaden anläggs en ny busshållplatsen som kommer att bli områdets enda hållplats. På bron och den fortsatta gatusträckningen blir det också breda vägfält för gång och cykel.

Genom satsningen på eldriven kollektivtrafik och snabba cykelstråk kan projektet också bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Stråkets bredd ger också möjlighet till varierad och rik grönska med goda möjligheter att ta hand om dagvatten.

– När Västra hamnen och Varvsstaden växer behöver den redan täta trafiken avlastas. Den nya bron skapar förutsättningar för smidiga trafikflöden och ett grönt resande i centrala Malmö, säger Håkan Linné (L), vice ordförande i tekniska nämnden.

Investeringen för bron beräknas bli 196 miljoner kronor varav Malmö stad står för 18 miljoner kronor. Huvudparten betalas av privata fastighetsbolaget Varvsstaden AB och en stor del av staten genom storstadsavalet.

Dagens beslut i tekniska nämnden innefattar också renoveringen av kajen och anpassningar av Styrmansgatan. Bron beräknas invigas senast år 2024.

Beslut om bron hanteras härnäst av kommunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige.