Nyheter

Tyréns innovation GeoBIM digitaliserar processen för sanering av förorenad mark

Projektet att utveckla GeoBIM-konceptet med tillämpning inom området förorenad mark, med fokus på att digitalisera saneringsprocessen, får nu 2,5 miljoner kronor i FoU-anslag från Smart Built Environment.

GeoBIM-konceptet används idag för att samla in, analysera och visualisera all data som samlas in inom geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik.

Idén föddes vid användningen av GeoBIM som informations- och kommunikationsplattform vid saneringen av det förorenade området Godisfabriken i Gävle under 2019. Där blev det tydligt att en digitalisering av saneringsprocessen leder till stora vinster när det gäller både kvalitet och effektivitet. Genom att alla aktörer i projektet via enbart sin vanliga webbläsare kontinuerligt i 3D hade full koll på vilka delar som var urschaktade och vilka som var återfyllda skapades det en stor trygghet i hela projektorganisationen.

Baserat på erfarenheterna från Godisfabriken identifierades ett stort antal utvecklingsmöjligheter inom detta område, till exempel:

Databas och modell liveuppdateras kontinuerligt under projekttidens gång

Oförutsedda objekt eller föroreningar som påträffas under saneringen kan läggas in i databas och modell

Utskiftade massor läggs in i databasen efter hand som de återfylls

En färdig förvaltningsmodell lämnas över till förvaltaren vid projektets slut

Anslaget från Smart Built Environment är ännu ett exempel på att den digitala och goda ordning och reda på data som GeoBIM-databasen skapar möjliggör nya effektiviseringar i branschen, denna gång inom förorenad mark.

Målsättningen är att utveckla robust teknik och metodik för att med GeoBIM som kärna redan från utredningsskedet inför en sanering bygga upp en digital databas med tillhörande 3D-modell. Den vidareförädlas sedan under saneringen för att slutligen kunna levereras till fastighetsägaren som en digital förvaltningsmodell som verifiering på vad den färdigsanerade fastigheten har återfyllts med.

– I projektet kommer bland annat automatgenererade digitala schaktmodeller och volymberäkningar att testas. Tester med uppkopplade entreprenadmaskiner kommer också att göras. Målsättningen är att kunna visa att den överblickbarhet över föroreningsstatus som GeoBIM-konceptet och en digital 3D-modell medger, kan användas som underlag vid upphandling av entreprenör, säger Mats Svensson, projektledare på Tyréns.

Samarbetspartners är NCC, Infrakit och Malmö Stad.