Nyheter

Contractor bygger bostäder med älvsläge

Contractor köper det gamla kommunhuset i Byske och vill bygga om det till bostäder. 

– Vi ser stor potential i fastigheten och vill tillföra fler lägenheter till bostadsmarknaden. Byske ligger på bra pendlingsavstånd och i ett växande Skellefteå behöver hela kommunen fortsätta utvecklas, säger Contractors vd Fredrik Andersson.

Kommunhuset i Byske har stått oanvänt i många år och sedan 2012 ägs fastigheten av privata aktörer. Dessa har emellertid inte tagit vara på byggnadens möjligheter, utan den har mer eller mindre fått stå och förfalla. Många Byskebor har reagerat på den övergivna tomtens negativa inverkan på närmiljön. Nu står det dock klart att Contractor köper fastigheten, för att genom ombyggnad ta tillvara befintlig stomme och fasad.

Störst behov av bostäder

– Vi har förståelse för Byskebornas frustration och tycker att huset förtjänar ett bättre öde. Det har en bra stomme och tegelfasad, plus att älvsläget är helt fantastiskt. Tankearbetet är redan igång och vi har bokat in ett möte med en arkitekt för att ta våra idéer vidare, berättar Fredrik Andersson. 

Exakt vad huset ska användas till är ännu inte bestämt, men troligtvis byggs det om för att inrymma ett stort antal hyresrätter.

– Vårt primära mål är att det ska bli bostäder, eftersom det finns störst behov av det nu när Skellefteå ska växa. Men det skulle även passa bra för till exempel ett äldreboende eller varför inte ett hotell för alla laxfiskare. Enligt detaljplanen får bara kommunal verksamhet bedrivas i fastigheten, men vi har goda förhoppningar om att den ska kunna ändras ganska snabbt eftersom det ligger i allas intresse. Vi har haft en bra dialog med kommunen hittills och ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog, säger Fredrik Andersson.

Målet är ett levande Norrland

För Contractor är köpet av kommunhuset i Byske ytterligare ett led i företagets satsning på att bidra till Norrlands utveckling, där både nybyggnation och ombyggnader av förvärvade fastigheter ingår i företagets långsiktiga strategi. Fredrik Andersson berättar:

– Norrland är vår hemmaplan och vi vill göra allt vi kan för att vår del av landet ska fortsätta utvecklas i positiv riktning. Där är Byske ett bra exempel på en ort som med närheten till både Skellefteå och Piteå kan få ett uppsving, inte minst om de får en egen station utmed Norrbotniabanan vilket vi både tror och hoppas på.