Nyheter

Forskningsprojektet Equalizer

Cirkuspallar, ping-out och ett ”oseriöst utegym” – det är några av de nya aktiviteterna som elever i Lund får prova på när de kommer tillbaka efter sommarlovet.

De nya aktiviteterna ingår i forskningsprojektet Equalizer som drivits som ett samarbetsprojekt mellan arkitektkontoren FOJAB och Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet. Målet är att locka till mer fysisk aktivitet och rörelseglädje på skolgårdarna.

– Med detta som bakgrund vill vi tillsammans med barn och ungdomar undersöka hur vi kan vända denna negativa rörelsetrend genom att ifrågasätta normer. Det handlar om att skapa en ökad delaktighet, bättre folkhälsa och en jämlik tillgång till rummen i staden, säger Åsa Samuelsson, arkitekt på FOJAB och en av initiativtagarna till Equalizer.

För två år sedan avslutades det första steget i det Vinnovafinansierade projektet Equalizer. Då låg fokus på att göra Malmös aktivitetsytor mer jämställda och inkluderande. Just nu pågår steg två i Lund där fokus istället ligger på skolgårdar. Tillsammans med elever och lärare från Östratornskolan och Fäladsgården i Lund har vi under året arbetat fram nya typer av aktiviteter som utmanar normer om hur skolgårdar ska användas och av vem. Därmed skapas också ökad delaktighet och jämlikhet.

– Vi har utvecklat en Equalizer-modell med tre steg där vi identifierar hinder, hittar kreativa lösningar och testar prototyper. Målet är att genom tillägg och stödjande åtgärder förändra beteenden och att normalisera ett nytt synsätt, säger Emma Pihl, planeringsarkitekt på FOJAB och projektledare för Equalizer.

Om Equalizer

Equalizer är ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt inom utlysningen normkritisk innovation. Det är ett samarbetsprojekt mellan arkitektkontoren FOJAB och Nyréns, Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö universitet där teori har kombinerats med metodutveckling och praktisk tillämpning i full skala. Equalizer steg 1 genomfördes i samarbete med Malmö stad. Målet med projektet är att störa platsbundna normer för att skapa jämställda och inkluderande miljöer och ytor som stödjer fysisk aktivitet.

På bilden: En av prototyperna ”Ping out” som ingår i Equalizer

Foto: Daniel Zachrisson