Nyheter

Stena Recycling flyttar avfallshanteringen och Eslöv bygger 600 bostäder

Måndagen den 10 augusti undertecknades avtalet som innebär att Stena Recycling AB flyttar sin verksamhet med återvinning och avfallshantering från centrala Eslöv. Nu kan kommunen planera för ett attraktivt bostadsområde, strax intill järnvägsstationen, med upp till 600 bostäder.

I dag domineras området öster om järnvägen av företag. Planen är att en ny stadsdel ska växa fram. År 2035 ska 1 600 nya bostäder dela platsen med verksamheter och småföretag. Läget på ”andra sidan” järnvägen är centralt och har alla möjligheter att utvecklas till ett grönt, varierat och levande område.

Avtalet innebär att Stena flyttar till fastigheten Städet 4 som ligger vid Maskinvägen i Gryby industriområde.

– Det är en mycket bättre placering jämfört med att ligga så centralt som Stena gör idag. I industriområdet är vägar och infrastruktur anpassade för tunga transporter och det finns inga bostäder i närheten som kan störas, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Dessutom innebär flytten positiva effekter för miljön. Marken kommer att saneras och de tunga transporterna i centrala Eslöv minskar. Det är naturligtvis bra för alla som bor och vistas i området, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Sex fotbollsplaner stort

Fastigheten som Stena äger är en viktig del för att kunna utveckla området. Hur många bostäder som kan byggas just på den fastigheten är för tidigt att säga.

– En fördjupad översiktsplan över östra Eslöv håller på att tas fram. Därefter kommer detaljplaner som ger en mer exakt bild av hur området ska utformas. Det kan handla om runt 600 nya bostäder bara i Stena-kvarteret som är 33 400 kvadratmeter stort. Det motsvarar sex fotbollsplaner, säger Catharina Malmborg.

Kommunen ordnar ny fastighet

Stena Recycling får inga pengar för att flytta. Däremot får företaget en ersättningsfastighet av kommunen, som kommer att bekosta ombyggnad och anpassning av fastigheten, så att Stena kan bedriva sin verksamhet på samma sätt som idag.

Tanken är att det inte ska kosta företaget någonting att flytta. Det är samma princip som gäller enligt lag om kommunen skulle ha använt sig av expropriation istället för en frivillig överenskommelse.

Många positiva effekter

Målet är att intäkterna från en framtida försäljning av byggklar mark ska täcka de kostnader kommunen har i projektet.

– Först när den fördjupade översiktsplanen över östra Eslöv är klar vet vi hur mycket bostäder som kan byggas i området. Det påverkar både kostnader och intäkter. Vi räknar med att affären även ska generera flera andra positiva effekter, som inte kan mätas i pengar. Till exempel en bättre miljö i området och en möjlighet att ytterligare stärka Eslövs utveckling, säger Johan Andersson.

Planerad tidplan

Markbytet och flytten kommer att genomföras i flera steg. Först måste Stena få miljötillstånd för att bedriva sin verksamhet på den nya platsen. Det är Länsstyrelsen som prövar tillståndet och det kommer förmodligen att ta ungefär ett år.

Därefter kan kommunen upphandla och genomföra ombyggnaden av ersättningsfastigheten, vilket tar ytterligare två år. Sedan kan Stena flytta.

Stenas fastighet omfattar nästan ett helt kvarter. Området ligger ett stenkast från Carl Engström-skolan och med bara några minuters promenad till järnvägsstationen. Foto: Christoffer Borg Mattisson

Sanering av marken

I samband med flytten kommer företaget att genomföra sanering av området där verksamheten bedrivits. Eftersom kommunen planerar att bygga bostäder på området måste marken sannolikt saneras ytterligare. Under tiden kommer kommunen att ta fram detaljplaner och planera hur området ska byggas ut. De första bostäderna kan börja byggas tidigast 2026.