Nyheter

Ny park på Österplan i Örebro

Stadsdelen Österplan håller på att omvandlas från ett industriområde till ett bostadsområde med cirka 1000 nya bostäder, förskola, kontor, handel och en ny park.

Visionen är att Österängsparken ska vara en samtida park som speglar samhället, samtidigt som den antar framtidens utmaningar. I parken finns spännande inslag, som återbruket av pelarna från bussgaraget som tidigare låg på platsen.

De är tänkta att ge intrycket av att successivt ha rasat ihop, likt gamla övergivna kulturbyggnader som med tiden bryts ner och tas över av växtlighet.

Ingenjörs- och designföretaget AFRY har utformat och projekterat den nya parken i nära dialog med Örebro Kommun.