Nyheter

Veidekke bygger kontor i Sundbyberg

Veidekke har tecknat avtal med Vasakronan om en omfattande renovering och ombyggnation av kvarteret Kronan i Sundbyberg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett värde på ca 195 miljoner kronor och planeras vara klart under hösten 2021.

– Vi tackar Vasakronan för förtroendet och ser fram emot ytterligare ett projekt med nära samarbete. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla, säger Linus Wåhlin, arbetschef på Veidekke Bygg Stockhom.

I Veidekkes del av projektet ingår renovering och ombyggnad av en befintlig byggnad (Hus 2) som ska integreras med två andra byggnader (Hus 1 och 3). Projektet är en totalentreprenad i samverkan, vilket innebär att Veidekke och Vasakronan genom en systematisk, öppen och gränsöverskridande process tidigt säkerställer kompetenser och resurser för att kunna genomföra en mer kostnadseffektiv produktion och skapa högre kundnytta jämfört med traditionella entreprenadformer. Projektet är uppdelat i två faser där fas 1 omfattade projektering. Nu har Vasakronan avropat fas 2 och projektet går därmed in i produktionsfas.

Totalt kommer kvarteret Kronan bestå av cirka 40 000 kvadratmeter kontor som tillsammans kommer fungera som kontor åt Skatteverket. Kraven på hållbarhet är höga, vilket bland annat innefattar installation av en geoenergianläggning, och byggnaderna kommer att certifieras enligt LEED Platinum, som är den högsta nivån.