Nyheter

Första spadtaget för Gällivares nya ridhus

I juni 2020 tas första spadtaget till ett nytt ridhus i Gällivare. Det är Gällivare kommun som är byggherre för ridhuset, som beräknas stå klart i november i år. Ett nytt ridhus är mycket efterlängtat bland medlemmarna i den lokala ridklubben Dundrets RK.

DET BYGGS MYCKET i Gällivare just nu. Flera projekt ska bidra till att berika Gällivarebornas fritid, däribland stadens nya is- och evenemangsarena. Gällivares nya ridhus är ytterligare ett projekt som ska främja en aktiv fritid för kommuninvånarna.

Bakgrunden till att ett nytt ridhus byggs i Gällivare är att stadens ridklubb Dundrets RK:s tidigare ridhus fick stänga på grund av fuktskador.

När det nya ridhuset står klart och kan invigas rivs den gamla anläggningen med såväl ridhus som stall.

Ridhuset får en bruttoarea på drygt 2 600 kvadratmeter och totalentreprenören Borga Plåt, som delvis är specialiserade på just ridhusanläggningar. Ridhuset kommer även innehålla en ny stor manege.

I ridhusprojektets första etapp ingår, utöver manegen, även förberedelsearbeten för ett entresolplan och ett trapphus i en sektion av hallen. I projektets kommande etapper, som ännu inte är upphandlade planeras stall samt ekonomiutrymmen och diverse andra utrymmen.

– Arbetet med att bygga Gällivares nya ridhus har ännu inte påbörjats. Vi har skickat in bygglovshandlingar och hoppas kunna påbörja markarbetena i juni i år. Markarbetena kommer att bestå av att vi utökar ridhusets grusparkeringsyta något samt justering av de befintliga hästhagarna. Därefter börjar vi gräva grunden till den nya fastigheten. En utmaning i det här projektet är att vi bygger det nya ridhuset framför det befintliga ridhuset. Verksamheten i det befintliga ridhuset kommer att fortgå som vanligt under hela byggperioden, vilket förstås ställer krav på logistik och planering, säger Robin Falck, projektledare för det nya ridhuset i Gällivare på Borga Plåt.

Text: Annika Wihlborg

Bild: Gällivares nya ridhus beräknas stå klart i november 2020

Illustration: Borga Plåt