Nyheter

0% fossilt

Att driva på samhällsbyggarbranschen så att den faktiskt agerar och bidrar till att stoppa klimatförändringarna. Det är vad bygget av den fossilfria förskolan Hoppet i Göteborg handlar om. Ett projekt som troligen inte gått någon förbi. Men vad innebär det att vara kontrollansvarig för ett sådant innovativt projekt? Angelica Starke, projektets KA och även hållbarhetsansvarig på Dayspring berättar.

– Det här är ett riktigt spännande projekt med mycket forskning involverat och många kreativa lösningar där tanken från start har varit att projektet ska skapa bättre förutsättningar för fossilfritt byggande. Min roll som KA är att vara byråkraten som har koll på att all den här innovationen lever upp till Sveriges och EU:s lagar och regler.

Det är Göteborgs Stad som har gett Lokalförvaltningen i uppdrag att förverkliga Hoppet med syftet att så långt som möjligt bygga en fossilfri förskola. Ett innovationsprojekt som ska skapa förutsättningar för Göteborgs Stad att nå målet om en klimatneutral stad.

– Den målsättningen innebär så klart många utmaningar och eftersom man vill driva på utvecklingen så väljs allt i projektet aktivt med noga övervägande i förhållande till klimatpåverkan.

Hoppet kommer i stort sett byggas helt i trä, även stommen, vilket är ett bra alternativ ur ett klimatperspektiv. Projektet vill också stimulera till att ta fram nya fossilfria produkter och processer. Och inte minst, att de som redan finns faktiskt används. Att hitta ett alternativ till den traditionella plattan har t ex varit viktigt då betong har en stor klimatpåverkan. Man har valt en lösning med flera fördelar. En Koljern-grund med isolering av s k FOAMGLAS® som till största delen består av returglas. Glas varken åldras eller transporterar fukt och enligt tillverkaren så har FOAMGLAS® också egenskaper som t ex obrännbart, hög tryckhållfastighet och långvarig värmeisoleringsförmåga.

– Det finns flera kravställningar som blir extra viktiga med den här lösningen. Det innebär t ex att projektet kommer behöva säkerställa att ljudkraven hålls trots att plattan består av flera olika delar.

Det är inte helt enkelt att fastställa vad som ska ses som fossilfritt. Var drar man gränsen för vad som är vad? För att kunna bedöma och redovisa miljöpåverkan så tittar man på hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel. I princip allt som ska in i huset görs det en livscykelanalys på. Från råvaruuttag via transporter och material- och produkttillverkning till själva byggarbetsplatsen.

– Man tar hjälp av klimatberäkningar på växthusekvivalenter. Redan 2022 så föreslås det bli ett myndighetskrav på klimatdeklarationer för all nyproduktion. Så det är inte långt borta att alla kommer behöva göra dessa klimatberäkningar, avslutar Angelica.

Hoppet ska stå klart på Backa Kyrkogata 11 på Hisingen under 2021. Byggnaden kommer att omfatta ca 1800 kvm fördelat på 8 förskoleavdelningar, ett storkök och personalutrymmen.