Nyheter

Camilla Brodin (KD): ”En grön infrastruktur kräver mer trä i våra stadsmiljöer”

Här ett inlägg från Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna om behovet av mer trä i våra stadsmiljöer:

”Att välja miljösmart är inte alltid lätt. Som enskild konsument eller kommunal upphandlare står man ofta inför svåra val som ibland känns som att välja mellan ”pest eller kolera”.  Vi Kristdemokrater tror att människor vill göra rätt, inte minst när det gäller miljöfrågan. Men ibland blir opinionen odelat negativ eller odelat positiv oavsett forskningsresultat. Vår känsla att vilja göra rätt blir istället vår fiende. Kemikaliefrågan är en av dessa frågor. Särskilt oroande är att allt fler beslut i offentliga instanser, exempelvis i kommunerna, ofta tas på känslomässig snarare än saklig grund. ”Giftfritt” kopplas alltför ofta samman med ”kemikaliefritt”, vilket riskerar att leda till andra, ibland större, negativa effekter för miljön i slutändan.

I den komplexa värld vi lever i kan inte miljöfrågorna hanteras var för sig. Man måste försöka ta ett någorlunda samlat grepp och väva in flera frågeställningar som grund för de beslut man tar. Ett sådant exempel är förädlat eller impregnerat trä. Anledningen till att man behöver behandla trä med kemikalier grundar sig i viljan att förlänga livstiden. Det handlar helt enkelt om att få en lägre miljöbelastning sett över tid.

Vi är alla överens om att vi vill få bort kemiska ämnen med egenskaper som kan vara skadliga för människors hälsa och för miljön. Men när motståndet mot kemikalier som begrepp blir en växande folkrörelse finns det risker. Faktum är att vi utan kemikalier i vår vardag inte ens skulle överleva. Kemikalier är ett basfundament för det allra mesta som omger oss. Kemikalier behövs för att vi ska kunna leva det liv vi gör.

En viktig faktor för att vi ska kunna uppnå våra klimatmål är att bygga mer i trä. Förädlat eller impregnerat trä är en viktig del av denna utveckling, men har genom åren fått kritik för att vara giftigt och miljöförstörande. Det har varit befogad kritik om man ser bakåt i tiden, men branschen har gjort enorma framsteg. Sett ur ett livscykelperspektiv är de samlade miljövinsterna större med att använda närproducerat trä som håller i 25-30 år när det är behandlat med träskyddsmedel, än till exempel importerade träprodukter med kortare livslängd och högre utsläpp i importleden.

Träbyggandet i våra urbana stadsmiljöer har legat efter och det mesta byggs fortfarande i stål och betong, men just stadsmiljöer är utmärkta platser att släppa fram kreativitet och innovation där klimatsmarta och hållbara alternativ kan ta plats för att ersätta och komplettera andra byggmaterial med sämre miljöprestanda. I vissa byggnationer lämpar sig inte förädlat trä, då ska man välja andra alternativ. I andra byggnationer lämpar sig inte trä alls, då ska man hitta andra material. Miljöfrågan är inte hjälpt av att ensidigt besluta sig för att det ena är bra och det andra är dåligt. Vi behöver istället en palett av olika alternativ som används på rätt sätt vid rätt tillfälle, allt för att inte åsamka en större miljöbelastning än nödvändigt.

Vårt framtida Sverige formas redan idag. Denna möjlighet kräver nytänkande och helhetslösningar som grundar sig i ett ansvarstagande som sträcker sig flera generationer framåt. Förändringar som ger långsiktig effekt kräver ett bestämt och modigt politiskt ledarskap som vågar ta nödvändiga beslut.  Med en ökad användning av trä vid byggnation av utemiljöer i stadskärnor, parkeringshus, ledningsstolpar eller broar kan vi göra miljön en nödvändig tjänst. Sverige har alla möjligheter att utveckla en gröna städer, men låt oss inte avskräckas av att använda kemikalier där det behövs när nyttoeffekterna väger tyngre än riskerna.”

Camilla Brodin, riksdagsledamot (KD),  Näringsutskottet