Nyheter

Tyréns skapar hållbar bro vid medeltidsborgen Glimmingehus

Tyréns är med och skapar en hållbar bilbro vid Glimmingehus, Nordens bäst bevarade medeltida borg. Med modern teknik görs en gestaltningsmässig kopia av ursprungsbron. Lösningen bidrar till tillgänglighet för funktionsnedsatta att besöka turistmålet.

Glimmingehus i Skåne är ett levande fornminne och känt turistmål som lockar cirka 50 000 besökare per år. Glimmingehus och omgärdande vallgravar grundlades år 1499 och har under de senaste 100 åren medvetet utvecklats som turistmål i riktning att förstärka den historiska upplevelsen. En viktig del i detta arbete utfördes redan på 1930-talet då den igenlagda vallgraven återställdes och den befintliga träbron tillkom.

Tyréns konstruktörer har medverkat till att ta fram en säker och över tid hållbar bilbro mellan fastland och den holme borgen Glimmingehus är byggd på. Bilbron ska gestaltningsmässigt vara en kopia av den befintliga bron från 1930-talet.

Med den nya brolösningen görs även ny grundläggning för att eliminera sättningsproblematik som finns vid brons påfarter på respektive sidor.

Den nya konstruktionslösningen ska nyttjas för lättare transporter och bidrar till fortsatt tillgänglighet för funktionsnedsatta att komma till borgen.