Nyheter

Nytt cirkularitetsverktyg från Riskbyggen visar vägen

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. Riksbyggen går i bräschen för ett nytt verktyg som ska underlätta för mer cirkulära bostäder, CIX. Det nya CIX-verktyget har utvecklats med hjälp av Riksbyggens projekt Korseberg som testbädd. Den 16 juni 8.30 lanseras CIX-verktyget för hela branschen.

CIX-verktyget utarbetar Riksbyggen tillsammans med arkitektkontoret Ettelva, teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborg, med pengar från Boverket. I Korseberg Strand bygger Riksbyggen 40 nya bostäder i så kallade Kapellehus. De populära Kapellehusen har Riksbyggen byggt på flera orter runt om i landet.

– Med CIX-verktyget får vi ett sätt att mäta hur cirkulärt ett projekt är. Dels kan vi använda det inför ett bygge för att se till att bygga så cirkulärt vi bara kan, dels kan vi applicera verktyget på ett hus vi byggt tidigare, som Kapellehusen, och se vad som går att förbättra och justera inför att vi bygger dessa igen, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Den 16 juni 8.30 lanseras CIX-verktyget

Korseberg strand fungerar som en testbädd i projektet CIX. Målet med projektet är att hitta arbetssätt för att möjliggöra en maximering av användningen av exempelvis återbrukade och återvunna material samt att minimera avfallsmängder.

– CIX-verktyget ska även kunna visa klimatpåverkan från olika material och lösningar, så att vi tydligt kan se klimatnyttan med olika val och så att det inte leder oss i fel riktning, berättar Karolina Brick.

Läs mer om arbetet i Korseberg strand och om Riksbyggens hållbarhetsarbete i:

En hållbar berättelse 2019