Nyheter

Säljstart: JM:s första Smarta kvadrat-projekt

Under 2017 lanserade JM boendekonceptet Smarta kvadrat. Kvarteret IQ i Linero, Lund är JMs första Smarta kvadrat-projekt och är nu säljstartat.

Med 75 års erfarenhet av projektutveckling av bostäder har JM en unik inblick i vilken typ av boenden kunderna efterfrågar. Trenden går mot bostäder som i allt större utsträckning är anpassade efter individuella behov och livsstilar. Som ett svar på kundernas efterfrågan har JM tagit fram boendekonceptet Smarta kvadrat.

Konceptet Smarta kvadrat bygger på den erkänt höga JM-kvaliteten men med mindre och oerhört välplanerade bostäder. Idealiskt för dig som kräver kvalitet, trivsel och bekvämlighet, men inte vill lägga för mycket energi och pengar på själva boendet.

Genom att effektivisera byggprocessen, arbeta med standardiserade lösningar och genom att anpassa kundresan kan priserna hållas nere. Kunden kan göra val efter sina egna prioriteringar och kan därmed betala för det koncept som den själv vill.