Nyheter

Onsdag 3 juni offentliggörs vinnaren i Domkyrkobergets arkitekttävling

Den internationella arkitekttävlingen på Domkyrkoberget i Strängnäs, är avslutad och juryn har valt ut en vinnare som bäst uppfyller tävlingsprogrammets kriterier.

Offentliggörandet kommer att ske onsdag 3 juni kl 9.00-10.00 digitalt via Zoom.

Domkyrkoberget i Strängnäs har i mer än 1000 år varit en central knutpunkt för kyrka, utbildning och kultur. En plats som över århundradena fortlöpande har förändrats för att möta samtidens behov. Med projekt Domkyrkoberget fortsätter Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, tillsammans med övriga huvudmän, att skapa årsringar i den historiska väven.

Med fördjupade samtal om samverkan och en internationell arkitekttävling, ges förutsättningar för att platsens olika aktörer ska kunna fortsätta utvecklas och bedriva meningsfull verksamhet i en ny fysisk gestaltning.

Första steget i tävlingen avslutades våren 2018 och var öppet i sina direktiv, vilket gav förslag med en stor bredd. I steg två var direktiven tydligare för de fem arkitektfirmor som bjöds in att gå vidare från det första steget. Det gäller exempelvis platsen, där två noder på området pekas ut som extra intressanta att beakta i relation till existerande byggnader och miljö.

Tävlingen arrangeras av Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö, med stöd av Strängnäs stift och i samråd med övriga huvudmän: Strängnäs kommun, Europaskolan, Kungliga biblioteket och Statens fastighetsverk.

Tävlingen följer Sveriges Arkitekters rekommendationer.