Nyheter

Nytt nav för innovation på Campus Umeå

I nyöppnade A Working Lab Universum delar företag, studenter, startups, forskare och offentliga organisationer på kontorsyta och förhoppningsvis också idéer och engagemang. Co-workingmiljön har siktet inställt på forskning och näringsliv som kan stärka Västerbottens position som innovativ och kreativ region.

Bakom satsningen står Akademiska Hus tillsammans med Innovationskontoret Umeå universitet, SLU Holding, Umeå universitet Holding, Innovationssluss Region Västerbotten och Umeå Science Park.

– En bra co-working-miljö handlar om så mycket mer än att bara dela på en yta. Etableringen av A Working Lab Universum kommer att ytterligare stärka campusområdet och det starka innovationssystemet i Umeå genom att erbjuda en dynamisk plats för samverkan mellan forskare, studenter, företag och offentliga aktörer, säger Ulf Däversjö, direktör för innovation och hållbar utveckling på Akademiska Hus.

A Working Lab Universum omfattar i ett första skede 800 m2 co-working-miljö i byggnaden Universum som har en central placering mitt på Campus Umeå. Lokalerna består av moderna och flexibla arbets-, mötes- och eventytor samt en lounge och ett café. A Working Lab Universum riktar sig till alla verksamma vid Umeå universitet som är i behov av att hyra en arbetsplats under en kortare tid och som vill arbeta tillsammans med andra. Det är också en samlingspunkt för unga, nystartade bolag såväl som stora etablerade företag.

I nästa etapp planeras redan nu för ytterligare 600 m2 flexibla arbetsytor i A Working Lab Universum, som på sikt eventuellt kan komma att utökas i en tredje etapp.

– Umeå universitets innovationskontor samt holdingbolag har under våren flyttat delar av sin verksamhet till A Working Labs lokaler. Universums strategiska läge på campus ger stora fördelar för innovationsverksamheten, till exempel ökad tillgänglighet och nya samarbetsmöjligheter med andra aktörer, säger Camilla Viklund, verksamhetsledare på Innovationskontoret vid Umeå universitet.

A Working Lab – ett nationellt koncept

A Working Lab är Akademiska Hus nationella koncept för co-working, makerspace, korta kontrakt, Learning Lab och andra flexibla mötesplatser. Genom detta tjänsteerbjudande skapas förutsättningar förhelt nya sätt att forska, jobba och studera i fastighetsbolagets campusnära lokaler. Det pågår just nu ett flertal initiativ runt om i landet, som är i olika skeden och som utvecklas på olika sätt. Under hösten 2019 öppnade A Working Lab – Johanneberg Science Park vid Chalmers i Göteborg och i maj 2020 öppnade A Working Lab Innomedicum i Solna.

Ett medlemskap ger tillgång till samtliga A Working Lab över hela landet och ett starkt community med möjlighet att knyta nya kontakter, lära sig och inspireras av andra som också använder A WorkingLabs tjänster. Tillsammans bildar de olika miljöerna ett nationellt nätverk som öppnar upp och binder samman Sveriges campus, där allt från kompetens och erfarenheter till bokningssystem och utvecklingskostnader delas. Som medlem kan man till exempel enkelt jobba på A Working Lab Universum i Umeå en dag även om man i vanliga fall har sin arbetsplats i Stockholm.

Besök A Working Lab på: https://www.aworkinglab.se