Nyheter

Arbetsgivarna med de främsta arbetsvillkoren i sin bransch – hela listan

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Nu slår de fast vilka organisationer som levererar bäst arbetsvillkor inom en rad olika branscher. Här är hela listan.

Nyckeltalsinstitutet lyfte nyligen landets mest attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsgivare. Nu presenterar de topplistan med arbetsgivarna som har bäst arbetsvillkor i sin bransch. På listan finns bland annat HSB, Folksam och Trafikförvaltningen. Resultatet har genererats från en unik databas, med information om drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer.

Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Arbetsgivarna med bäst arbetsvillkor i sin bransch:

Bygg
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Bostad

2. Bäst Hälsoindex: Peab AB

El/energi
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Svenska Kraftnät

Fastighet
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Jernhusen AB

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: HSB Stockholm

Finans/Försäkring

1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Länsförsäkringar Västernorrland2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Folksam

3. Bäst Hälsoindex: Bankgirot

Kommuner
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Botkyrka kommun

Kommunförvaltning
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Exploateringskontoret Stockholm

Region
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Trafikförvaltningen, Region Stockholm

Statliga
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Kemikalieinspektionen

2. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Svenska ESF-rådet

Vatten/Avfall/Återvinning
1. Mest Attraktiva Arbetsgivare: Nacka Vatten och Avfall

Stadsdelsförvaltning
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Stadsdelsförvaltning Majorna-Linné

Universitet/Högskola
1. Mest Jämställda Arbetsvillkor: Högskolan i Borås