Nyheter

SilverLife väljer NEVS Share för bildelning

Omsorgsbolaget SilverLife går i frontlinjen för bildelning och väljer NEVS SHARE som leverantör av en tjänst som gör det möjligt att hyra varandras bilar och minibussar grannar emellan, fritt från såväl nycklar som administration.

– Vi sätter höga mål för hållbart agerande på alla plan. Att dela på de bilar som finns bland boende och personal är självklart! Här går de som är 65+ före i det som är en av de mer omvälvande förändringarna inom bil och transport.

-Vem, uppvuxen under 50 talet med allt som bilen då symboliserade, hade trott att man bara ett drygt halvsekel senare aktivt skulle välja bort att äga en egen bil och istället hyra grannens? säger SilverLifes VD Mats Sundbom.

– Att dela bil mellan privatpersoner och att bättre använda de företagsbilar vi har i respektive område är rätt, fortsätter Silver Lifes VD Mats Sundbom. Vi vill självklart ta vara på alla möjligheter att agera klokt både när det gäller belastningen på miljön, och ekonomiska och sociala förhållanden för våra boende och vår personal.

De flesta fordon står still så mycket som 97% av tiden och det kostar att äga bil. SilverLifes målgrupp befinner sig då och då i utlandet på resor och när bilen ändå står oanvänd kan någon annan med fördel hyra den.

NEVS SHARE har utvecklat en teknisk plattform som gör det möjligt att optimera och nyttja bilen mycket mer – samtidigt som det blir möjligt för många att använda bil utan att äga en egen.

Delningstjänsten i Nacka är igång sedan en tid och där finns såväl mindre elbilar som större minibussar att tillgå. I början var tanken att starta en egen sluten Mobility Club i Området SilverLife Graninge.

– Tämligen omgående bestämde vi oss dock för att göra bilarna tillgängliga offentligt, det fungerade så säkert och enkelt med ett nyckelfritt system, och då är det viktigare för oss att bidra till att underlätta säkra resor för alla som behöver. Särskilt nu i Corona-tider när de äldre inte kan resa med kollektivtrafik som tidigare, avslutar SilverLifes Mats Sundbom.

– SilverLife väljer att introducera NEVS SHARE av alla de rätta anledningarna, och det har visat sig att vår mobilapplikation är både logisk och enkel att använda, säger Charlotte Eisner, som ansvarar för etableringar av nya tjänster och produkter från mobilitetsföretaget NEVS.

– Vi är stolta över att vara mobilitetsleverantör till SilverLife, som är en så innovativ aktör i omsorgs och fastighetsutvecklingsbranschen!

Se film här: https://www.mynewsdesk.com/se/nevs-se/videos/nevs-share-film-49679