Nyheter

Tyréns bidrar med expertis inom BIM-strategi och samordning vid ombyggnationen av Sergelgatan

När fastighetsbolaget Vasakronan utvecklar Sergelgatan i Stockholm bidrar Tyréns med sin expertis inom BIM-strategi och samordning. I projektet har man valt Tyréns nya BIM-koncept där IFC-Validatorn är en viktig del för att kvalitetssäkra informationsinnehållet.

Med hjälp av den webbaserade tjänsten IFC-Validator hjälper Tyréns projektet att se till att kravställningen från Vasakronan följs gällande informationsinnehållet i modellfilerna.

Ett gott samarbete mellan Tyréns BIM-samordnare och Vasakronans projekteringsledare har varit en nyckelfaktor för att dra nytta av denna idé.

– För att effektivisera kvalitetssäkringen av stora mängder data så har vi utvecklat IFC-Validator. Det är en lösning som ger projektören möjlighet att kontrollera sina modellfiler på ett väldigt enkelt sätt genom en drag & drop funktion. IFC-Validator är ett resultat av Tyréns innovationsprogram där Sergelgatanprojektet var först ut att använda tjänsten, berättar Victor Cabezas, BIM-samordnare på Tyréns.

Effektivisering av tidskrävande arbete

En av många utmaningar man ställdes inför i projektet var hur man på ett effektivt sätt kan kontrollera att modellfilerna följer Vasakronans kravställning gällande BIP-koder*. Tyréns insåg tidigt i projektet att detta är ett arbetsmoment som är otroligt tidskrävande. Med högre kvalité i datafiler på ett effektivare sätt blir projekteringen mer kostnadseffektiv.

Om IFC-Validatorn

Tyréns har utvecklat IFC-Validator, som är ett verktyg för byggbranschen i syfte att göra kravställningen enkel för alla fastighetsägare som har målsättningen att på sikt skapa en digital tvilling för sitt fastighetsbestånd. IFC-Validator tillhandahåller en automatisk informationskontroll av IFC-filer. Tjänsten är webbaserad och kräver inga installationer av programvaror.

*BIP=Building Information Properties – Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter.

För mer information om IFC-Validator, se filmen och läs mer här >>