Nyheter

SOLNA FÅR NYA HYRESRÄTTER

Centrala Solna får ett tillskott av nya hyresrätter genom en principöverenskommelse mellan Solna stad och Signalisten. Projektet omfattar upp till 80 nya hyreslägenheter och ett LSS-boende, enligt beslut i kommunstyrelsen den 11 maj.

Kommunstyrelsen godkände den 11 maj en principöverenskommelse mellan Solna stad och Bostadsstiftelsen Signalisten för utveckling av del av fastigheten Turkosen 1. Projektet omfattar mellan 70-80 lägenheter samt en gruppbostad för LSS-boende. En fjärdedel av de nya lägenheterna kommer att vara fyra rum och kök, eller större.

– En bra blandning av bostäder behövs i en stad med tillväxt och hållbar utveckling. Därför är det mycket positivt att vi nu kan skapa fler hyresrätter i Solna, med varierande storlekar för både singelhushåll och flerbarnsfamiljer, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

– Med det centrala läget och närhet till både kollektivtrafik, service och grönområden är utvecklingen av kvarteret Turkosen ett bra exempel på resurseffektiv och hållbar stadsutveckling, säger Magnus Nilsson, styrelseordförande på Signalisten.

Medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna

Enligt överenskommelsen står Signalisten för samtliga kostnader för utredning och projektering som behövs för arbetet med detaljplan, och innebär samtidigt ett bidrag till Solna stads medfinansiering av Mälarbanans utbyggnad genom Solna.

Arbetet med detaljplan påbörjas

Befintliga byggnader som rivs innehåller en vårdcentral, som flyttas till andra lokaler inom kvarteret, och ett bad, som inte kommer att ersättas på grund av omfattande renoveringsbehov. Varken lokaler för Seniorträffen eller de senior- och handikapplägenheter som finns i kvarteret påverkas av projektet. Byggnadsnämnden får nu i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.