Nyheter

Gasverket och CA Fastigheter har nominerats till ”Årets Stockholmsbyggnad”

Den ursprungliga byggnaden ritades på slutet av 1800-talet av Ferdinand Boberg, en av Sveriges främsta arkitekter, men en explosion 1935 förstörde nästan hela byggnaden.

Åke Tengelin fick uppdrag att rita den nya byggnaden kring de delar som var intakta efter explosionen. På 70-talet modifierades huset på nytt då man tog bort ett ursprungligt torn. Hus 20, även kallat Maskinhuset tros ha haft flera funktioner, allt från maskin och reningshus till arbetarlogemente. Nu kan byggnaden stoltsera med att kunna lägga till ytterligare verksamhetstyper till sin historia: handel och kontor.

Gasverket producerade gas till Stockholm i över 100 år, och nu får denna spännande och betydande stycke industrihistoria nytt liv och nya verksamheter. En omfattande sanering och omsorgsfull och gedigen renovering för hela området har påbörjats, Hus 20 har varit först ut.

Tham & Videgård Arkitekter tillsammans med en duktig expertgrupp bestående av bland annat antikvarier, miljötekniker, konstruktörer och brand- och installationsingenjörer har hjälpt oss balansera det svåra stycket att omvandla en byggnad med både tekniska utmaningar och betydande historia att ta hand om. Mycket av den industriella karaktären och kraften i byggnaden har lyckats bevarats och de moderna inslag som är gjorda möjliggör att huset nu kan användas i ytterligare hundra år, men med ett helt annat innehåll.

Fastigheten är fullt uthyrd och huserar idag två hyresgäster: i bottenplanet finns Systembolaget, med sin kanske häftigaste lokal i Sverige; de två övre våningarna innehåller utställning och kontor för det danska bolaget ”Society of lifestyle”.

– Att som projektledare får vara med att ta hand om och tillse att dessa fantastiska byggnader får ett fortsatt långt liv har varit ett stort privilegium trots alla utmaningar som vi ställts inför under resan, säger byggprojektledare Ruzbeh Shamloo

CA Fastigheter AB är mycket glada att det långsiktiga arbetet med att utveckla Gasverket och dess historiska miljö uppmärksammas. Den uppmärksamhet byggnaden nu får ligger helt i linje med vår långsiktiga ambition att skapa ett stadsdelscentrum och destination i Stockholm och Norra Djurgårdsstaden säger regionchef Pernilla Claesson.