Nyheter

LKF bygger 320 nya hem i Lund 2020

– Vi är väldigt måna om att bidra i dessa kristider och vi vill på olika sätt stötta både de lokala näringsidkarna, arkitekter och byggbranschen som sådan, så att de tillsammans med oss kan bygga fler och bättre hem, säger Peter Ovenlund, byggchef på LKF.

Bostadsinvesteringarna som påbörjats pågår i stort sett som planerat.Så långt är det bara mindre störningar med visst produktionsbortfall och några mindre problem med leveranser av material.

– Projektering pågår i fyra projekt och vi har i dagsläget 430 nya lägenheter som kommer att färdigställas under 2020-2021 runt om i Lund. Vår ambition är att fortsätta hålla samma höga takt på nyproduktion trots läget vi befinner oss i, säger Peter Ovenlund, byggchef på LKF.

Nya tider ger utrymme för proaktivt arbete och möjlighet till stöd

När vardagen inte riktigt ser ut om den brukar, så vill vi ändå vara ett stöd till våra ramavtalsarkitekter med fler uppdrag. LKF har därför inlett förstudier av ett flertal nybyggnadsidéer som kan resultera i många nya bostäder i framtiden.

– Många arkitektkontor har sett uppdragsvolymen minska drastiskt och pågående projekt har pausats på grund av ovisshet. Vi vill därför passa på att studera extra många nybyggnadsmöjligheter för att samtidigt ge arkitektkontoren ett tillskott av uppdrag, säger Peter Ovenlund.

– Att tänka långsiktigt och vara en pålitlig samhällsaktör är viktigt för oss – vi bygger hem som ska hålla i hundratals år. Livet kommer att återgå till det normala igen tids nog och i detta läget är det viktigt att bidra och skapa både arbetstillfällen och framtidstro, avslutar Peter Ovenlund.

På bilden: Xplorion i Brunnshög är ett av LKFs byggprojekt som rullar i Lund på trots situationen med tanke på Covid19