Nyheter

Hotell i Linköping blir bostäder och kontor

Under fredagen blev det klart att fastigheterna Bajonetten 12 och 14 i Linköping, mer kända som hotell Östergyllen på Hamngatan, köps av fastighetsbolaget Botrygg. Hotellet kommer i och med försäljningen lägga ned sin verksamhet och istället byggas om till lägenheter och kontorslokaler.

Adam Cocozza, VD på Botrygg, gläds åt köpet och den möjlighet det tillför att skapa centrumnära bostäder och lokaler.

– Byggnadens flexibla stomme gör att vi kan skapa attraktiva kontorslokaler med öppna och ljusa ytor i ett mycket bra kommunikationsläge med närhet till både innerstaden och Resecentrum, säger Adam Cocozza.

Sammanlagt omfattar projektet 1 000 kvm lägenheter och 2 000 kvm kontorslokaler. Ombyggnationen beräknas starta under sommaren och kontor och lägenheter kommer vara klara för inflyttning under hösten 2020.