Nyheter

Mäklarsamfundet: ”Behovet att flytta påverkar bostadspriserna”

Pandemin har fått många att undra hur priserna på bostadsmarknaden ska utvecklas. En faktor som påverkar prisutvecklingen är människors behov att flytta.

– Att priserna enligt Svensk Mäklarstatistik ligger relativt stabilt kan till viss del förklaras med att det generellt sett råder brist på bostäder i landet och den låga räntenivån, menar Björn Wellhagen, VD på Mäklarsamfundet.

Siffror från Svensk Mäklarstatistik visar att priserna på bostadsrätter sjönk en procent i april, medan priserna på villor steg en procent. Under senaste året har priserna på bostadsrätter stigit med sju procent på ett år, och priserna på villor med fem procent. Samtidigt noteras en stor omsättning. Totalt såldes 14 100 bostäder i hela landet i april. Det är fyra procent mer än samma månad förra året.

– Ju längre den ekonomiska krisen håller i sig, desto större finns risken att privatpersoners ekonomi påverkas och därmed även bostadspriserna. Men i andra vågskålen har vi människors behov att byta bostad. Vi flyttar ihop eller isär, byter jobb, får barn. I en nyligen genomförd undersökning av Novus uppgav var femte person att de planerar att flytta inom det närmaste året. Rörligheten på bostadsmarknaden är av stor betydelse för såväl enskilda personer som för den samhällsekonomiska utvecklingen, avslutar Björn Wellhagen.