Nyheter

FÖRBO UTVECKLAR LINDOME

Ett av Förbos stora bostadsområden ligger centralt i Lindome. Det attraktiva läget nära både handel och natur gör området omtyckt. Nu satsar man på förnyelse och att öka trivseln ytterligare.

Från bostadsområdet och en bit upp i skogen ska Förbo bygga den nya aktivitetsparken. Här finns alla möjligheter att skapa en härlig utemiljö och lekplats i den kuperade miljön. Inför utvecklingen av aktivitetsparken samarbetar vi med förskola, skola, boende i området och föreningslivet för att fånga upp vad som bör finnas med. Med anledning av coronavirusets utbredning har vi valt att flytta det fysiska dialogmötet med våra hyresgäster till det digitala rummet så att fler ska kunna delta och göra sin röst hörd.

Förbo planerar även att utveckla och förnya hela bostadsområdet på flera plan.

Det handlar både om att utveckla och renovera de befintliga bostäderna, men också om att bygga fler lägenheter i området.

Nyligen godkände Mölndals kommun att påbörja planläggningen som möjliggör byggnation av ytterligare cirka 100 nya bostäder vid Lindome centrum.

Bostäderna ska byggas vid det p-däck som finns på kortsidan av centrumet mot kyrkan samt att vi kommer att titta på möjligheten att bygga på våra befintliga hus i området

– För oss är det viktigt att vi på ett hållbart och varsamt sätt utvecklar våra områden i dialog med våra hyresgäster, säger Anna Olà, fastighetsutvecklingschef på Förbo. Vi utgår från områdets specifika förutsättningar och ser till både områdets och hyresgästernas behov, vi gör vad vi kan för att bevara det som redan är bra, och förbättrar det som behövs.