Nyheter

Ny företagspark i Lund

Arkitema ska rita en 20 000 m2 stor företagspark med tillhörande parkeringsgarage i Lund. Erbjudandet kommer från Castellum som vill forma om den redan existerande företagsparken.

Företagsparken Edison Park i Lund kommer att bli framtidens arbetsplats. Här kommer medarbetarna inte bara stämpla in på morgonen och ut på eftermiddagen. De får en kontorsmiljö med goda arbetsförhållanden som uppfyller alla standarder och får njuta av vackra utomhusområden.

Just nu är området något helt annat. Den befintliga företagsparken i Ideon Science Park är idag ett uttryckslöst område med flera fristående kontorsbyggnader och stora, asfalterade parkeringsplatser. Det är tydligt att det är bilen och inte människor som har varit i fokus. Därför är uppgiften att göra området tätare och utomhusområdena mer attraktiva.

– Vi hoppas att Edison Park ska tillföra ny energi till området. Enligt vår erfarenhet är det bäst att fokusera på utvalda områden om man vill skapa stadsliv i glesbefolkade områden. På samma sätt behöver Edison Park en nerv, så att alla vet var pulsen finns och var man träffas, berättar Glenn Elmbæk, partner och affärsområdeschef på Arkitema.

De två nya kontorsbyggnaderna, som båda kommer att vara 10 000 m2stora, byggs i olika skalor. Byggnadernas varierade volymer skapar möjlighet för skyddade takterrasser. Det ger både en närmare förbindelse med omgivningarna och en plats för korta raster under arbetsdagen eller för sammankomster och fester. Förutom kontorsbyggnaderna ska även ett parkeringshus gömma undan bilarna och ge plats för större, campusinspirerade områden med fritids- och grönområden. Det bjuder in till aktiviteter och uppehälle i mindre områden och paviljonger med bland annat kaféer, orangerier och sittplatser.

Framtidens arbetsplats är hållbar

Fastighetsbolaget Castellum vill bygga Sveriges största kontorsbyggnad med plusenergi. Samtidigt måste byggnaden ha en koppling till omgivningarna och staden och få området att utstråla hållbarhet och urbanitet, vilket gäller för hela Edison Park.

– Vår ambition med det vi vill skapa är en miljö där innovation, möten och arbete möts på ett naturligt sätt. En annan viktig aspekt är givetvis hållbarhet som genomsyrar hela projektet exempelvis genom att vi bygger plusenergihus och med miljöcertifiering Miljöbyggnad Guld. Arkitema har lyckats fånga det vi tycker är viktigt för att lyckas nå vår ambition på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot ett nära och givande samarbete i detta intressanta projekt, säger Ola Gunnefur, projektutvecklare på Castellum.

De ambitiösa hållbarhetsmålen uppfyller Arkitema bland annat genom att installera solceller på de sydliga fasaderna, som göms bakom anodiserade paneler i aluminium. Från motorvägen i närheten kommer en display att synas på parkeringshusets fasad. Precis som pixlar på en skärm kommer den löpande berätta för omvärlden om Edison Parks energitillskott.

Fakta:

Omfattning: 20 000 m2
Byggherre: Castellum

Arkitekt: Arkitema Architects

Illustration: Arkitema Architects