Nyheter

Levererar fastighetsteknik till Locum

H2M vann en del av den offentliga upphandling som Locum genomförde under hösten 2019 och är sedan den 1 februari leverantör av fastighetstekniska tjänster på Sollentuna sjukhus, Sabbatsbergs sjukhus och Serafens vårdcentral. Avtalet är ett funktionsavtal där H2M ansvarar för hela fastighetens tekniska funktion.

– Det är ett spännande och roligt uppdrag att få ta hand om där det bedrivs vård av olika slag, berättar Mikael Grabne, operativ chef för uppdraget hos H2M.

Avtalet löper på 5 år, med möjlighet till förlängning, det omfattar 125 000 kvm och sysselsätter 7 tekniker, varav flera är specialister inom sitt teknikområde.

– Skillnaden på sjukhus och andra fastigheter är inte så stor som man kan tro, utan det dagliga arbetet bygger på att följa de rutiner för skötsel och tillsyn som satts upp, berättar Mikael och fortsätter, det är i grunden samma jobb som i ett köpcentrum men sen finns det ju specifika delar som man inte hittar i andra objekt och som kräver speciell utbildning. Det har gjort att det varit ett stort intresse internt för uppdraget och det är ju också extra kul.

Just nu är sjukvården ansträngd på många håll och olika restriktioner har införts. Hur har det påverkat uppstarten av uppdraget?

– Jag tycker att det har fungerat bra och vi märker inte så mycket inom de objekt vi har men förutsättningarna kan ju förändras snabbt konstaterar Mikael men det är klart att det finns riktlinjer nu för hur vi rör oss, vilka skyddskläder vi ska ha etc, så det är klart att det påverkar men i övrigt så jobbar vi på som vanligt och gör vårt bästa för kunden och kundens hyresgäster konstaterar Mikael.

Locum är ett bolag inom Region Stockholm som bygger, förvaltar och utvecklar vårdfastigheter åt Regionen. Vi på H2M är stolta över att vi fått förtroendet att ta hand om en del av beståndet.

På bilden: Anders, en av våra specialister i uppdraget