Nyheter

Ny ledamot i Tyréns styrelse

Mariette Hilmersson, vd region väst i Castellum, är ny ledamot i Tyréns styrelse. Mariette har lång erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn med särskilt fokus på stadsplanering, bostads- och fastighetsutveckling.

– Tyréns är ett nyfiket och innovativt företag med en stark värdegrund och en tydlig ambition att ta en tätposition inom samhällsbyggnad. Det ska bli fantastiskt spännande att bidra till företagets arbete och utveckling, säger Mariette Hilmersson. 

Mariette är för närvarande vd region väst i Castellum och har tidigare varit vd för Framtiden-koncernen. Hon har också haft flera ledande positioner inom Göteborgs stad, där hon bland annat arbetat med att koordinera stora stadsutvecklingsprojekt som Västsvenska paketet, Älvstaden och Arenafrågan.

Mariette valdes till ny styrelseledamot på Tyréns årsstämma den 29 april och ersätter Mikael Vatn som lämnar styrelsen efter drygt tio förtjänstfulla år som ledamot.

Tyréns styrelse består av:

Johan Dennelind, ordförande
Marita Hellberg
Mårten Lindström
Eva Nygren
Mariette Hilmersson

Lars Hultgren, arbetstagarrepresentant
Sofia Oskarsson Ljungqvist, arbetstagarrepresentant
Lena Carlsson, arbetstagarrepresentant