Nyheter

Logistic Contractor uppför nytt logistikcenter för nelly.com

Utanför Borås uppför Wästbygg Gruppens  logistik- och industribyggare Logistic Contractor ett nytt logistikcenter för e-handelsföretaget Nelly.com. Det blir 38 000 kvm logistikyta med plats för runt 200 anställda.

Charlotte Murath är platschef:

– Vi har betydligt färre möten på plats och använder fler digitala hjälpmedel, svarar hon på frågan om vad som har hittills har förändrats under pandemin. Vi fortsätter ha möten med underentreprenörer för att kunna ha igång produktionen,men har vidtagit vissa åtgärder såsom mötas utomhus och begränsa antalet personer vid mötena. Visst har någon underentreprenör uttryckt oroför sina leveranser men hittills har vi inte påverkats nämnvärt ur produktionssynvinkel.

– Att ha möten via video fungerar förvånansvärt bra, säger Mansoor Afzalisom är projektchef.

I nuläget fungerar materielleveranser till byggarbetsplatsen i Borås och man ser inte några montage som är i riskzon för just detta projekt. Dialogen är tät med underentreprenörer och leverantörer för att kunna har koll på leveranser och för att få veta i ett tidigt skede om det uppstår risk för förseningar.

Enligt plan ska uppförandet av Nellys nya logistikcenter vara färdigt i januari 2021. Logistic Contractor har i övrigt cirka 225 000 kvm logistikyta i produktion under 2020. Under 2019 stod Logistic Contractorför 26 procent av byggandet av logistikanläggningar med en yta över 10 000 kvm i Sverige och företaget levererade även 65 000 kvm logistikyta i Norge och Danmark.

På bilden: Patrik Johansson är arbetsledare och Charlotte Murath platschef när Logistic Contractor uppför ett nytt logistikcenter för Nelly.com.