Nyheter

Nordbygg flyttas till våren 2021

Nordbygg flyttas fram till 20-23 april 2021. Beslutet har tagits efter nära dialog med Nordbyggs samarbetspartner i bygg- och fastighetsbranschen.

Nordbygg, som från början skulle ha gått av stapeln i förra veckan, flyttades i ett första steg fram till hösten men senareläggs nu ytterligare. Nya datum är 20-23 april 2021.

– Vi följer utvecklingen noga och lyssnar på våra kunder, och det är både deras och vår uppfattning att en flytt av Nordbygg till våren 2021 är den bästa lösningen i nuvarande situation, säger Peter Söderberg, projektchef för Nordbygg.

Ett så omfattande event som Nordbygg innebär tidskrävande förberedelser, inte bara för Stockholmsmässan som arrangör, utan även för våra partner och utställare. Därför har vi nu fattat beslut om en flytt till våren 2021, närmare bestämt 20-23 april 2021 – en tidpunkt som motsvarar ordinarie period på året för denna mässa.