Nyheter

Colliers rådgivare till Stoneridge Electronics

Stoneridge Electronics har tecknat en förlängning om fortsatt hyresförhållande om ca 3 600 kvm kontor på Gustav III´s Boulevard 26, i Solna, hos fastighetsägaren Fastpartner.

Colliers har agerat rådgivare åt Stoneridge sedan försommaren 2019 och omförhandlat deras hyresavtal vilket bl.a innebär en förhyrning av omfördelad yta i fastigheten. Colliers har även företrätt Stoneridge i projektledning av anpassning av deras nya lokaler tillsammans med fastighetsägaren Fastpartner och byggentreprenören. Stoneridge,som arbetar med design och tillverkning av färdskrivare för fordonsindustrin, tillträdde den nya delen av lokalen i slutet av Q1 2020.

Thomas Jalde, Director på Corporate Solutions, har varit ansvarig projektledare:

– Jag är nöjd med att se det slutliga resultatet, och det fina samarbetet med Stoneridge, fastighetsägaren och byggentreprenaden. Några av fördelarna med anpassningen som skett av lokalen är att verksamhetsanknyta den nya fina demoytan för fordon i direkt anslutning till de nya mötes- och konferensrum som tillskapats, och nu därmed bättre kunna nyttja de nya fina lokalerna.