Nyheter

8000 ton stål till Dagabs nya logistikanläggning

Åtta tusen ton stål. Det är den mängd stål som Logicenters nu har beställt från Ruukki Building Systems Oy för den fortsatta utvecklingen av det som ska bli en av Europas största logistikanläggningar i Bålsta.

Byggnaden ska bli omkring 125 000 kvm stor och utvecklas åt hyresgästen Dagab. Leveransomfattningen avser bland annat stålstomme, fasader och mellanväggar.

Utvecklingen av Logicenters 125 000 kvm stora anläggning i Bålsta, strax utanför Stockholm, är i full gång. Nu påbörjas nästa etapp av utvecklingen där Logicenters har skrivit ett avtal med Ruukki Building Systems Oy avseende leverans av stål till fastigheten.

Leveransen innefattar stålstomme, fasader, mellanväggar, tak samt dörrar, vilket uppgår till mer än 8 000 ton stål totalt. Det innebär att logistikanläggningen kommer att bestå av mer stål än Eiffeltornet.

– Det är roligt att utvecklingen av vår anläggning i Bålsta går som på räls. Att hitta ett företag som kan projektera och leverera den mängd stål vi behöver och med en tidplan som vår anläggning kräver var inte helt lätt. Det är därför glädjande att vi nu inlett ett samarbete med Ruukki Building Systems Oy som möter våra högt uppsatta krav sett till såväl mängd som kvalitét på leveranserna, säger Eva Sterner, Head of Development på Logicenters.

Just nu pågår markarbeten och gjutning av betongfundament. Under sommaren kommer arbetet med stomme och fasader att påbörjas – då blir det även möjligt att ana vidden av denna storskaliga anläggning.

– På Ruukki är vi stolta över att få vara med och bidra till Logicenters ambitiösa logistikutveckling. Precis som Logicenters tror vi på en långsiktighet i det vi gör och är därför måna om att de produkter som vi nu tar fram till anläggningen håller den höga standard som krävs. Att samarbetet innebär en så pass stor leverans är givetvis också en fjäder i hatten, säger Magnus Thelm på Ruukki Building Systems Oy.