Nyheter

TORNSTADEN BYGGER ÅT MKB I SJÖSTADEN I LIMHAMN

I höst planeras för byggstart av kvarteret Sjöscouten 1 i Limhamn. Det blir Tornstadens tredje projekt i det ramavtal som tecknats med MKB Fastighets AB och som avser ca 1 000 hyresrätter i sydvästra Malmö. Totalentreprenaden avser 74 lägenheter och 10 gårdshus. Inflyttning beräknas kunna ske under tredje kvartalet 2022.

Byggnads AB Tornstaden Syd har nu tecknat avtal med MKB Fastighets AB om totalentreprenad av kvarteret Sjöscouten 1. Projektet består av två huskroppar med 5 respektive 7 våningar innehållande totalt 74 lägenheter och en lokal i bottenplan, samt 10 tvåplans radhus på gården. Planerad inflyttning blir under hösten 2022.

– På MKB är vi mycket glada att vi nu startar projekt Sjöscouten som kompletterar våra övriga projekt i Limhamns sjöstad. Det är ett fint projekt med ett unikt läge utmed kajpromenaden och vi ser fram emot samarbetet med Tornstaden, säger Jannice Engman som är projektledare på MKB Fastighets AB.

Byggnads AB Tornstaden tecknade 2017 ett ramavtal med MKB Fastighets AB som avser cirka 1 000 nyproducerade hyresrätter i sydvästra Malmö. Nu pågår byggnation i grannkvarteren Pålsteken och Halvslaget där det totalt blir 271 hyresrätter och med Sjöscouten blir det ytterligare 84 bostäder. MKB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag och det största fastighetsbolaget i Malmö.

– Vår expansion i region Syd fortsätter. Det känns mycket bra att vi nu är igång med tre projekt i olika stadier för MKB i Limhamn och att vi får fortsätta vårt goda samarbete som tillför fler hyresrätter till Malmö, säger Erik Olofsson som är vd på Byggnads AB Tornstaden.