Nyheter

Sveriges Allmännytta: ”Fri hyressättning löser inte bostadskrisen”

– Januaripartiernas förslag om fri hyressättning vid nyproduktion löser inte den svenska bostadsbristen. Det är inte de betalningsstarkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag – tvärtom, säger Anders Nordstrand, VD för Sveriges Allmännytta.

Regeringen offentliggjorde under lördagen beslutet att tillsätta en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion. I alla nybyggda hus ska fastighetsägaren själv bestämma hyran. Syftet är att öka bostadsbyggandet.

– Det finns vare sig efterfrågan eller betalningsvilja för nya hyresbostäder med högre hyra än idag, utom möjligen i storstadsområdenas attraktiva lägen. Ska byggandet av hyresbostäder öka krävs helt andra åtgärder.

Sveriges Allmännytta pekar på balanserade ekonomiska villkor mellan upplåtelseformerna, förbättrad konkurrens på bygg- och byggmaterialmarknaden, nationellt typgodkännande och färre kommunala särkrav.

Det har sedan länga varit fullt möjligt för fastighetsägaren att själv bestämma hyran i en nybyggd bostad. Samtidigt har hyresgästen en möjlighet att få till stånd en prövning av om hyran är skälig, just för att bostadsbrist inte ska kunna driva upp hyrorna till orimliga nivåer.

– Att lyfta bort nyproduktionen ur bruksvärdessystemet och urholka konsumentskyddet riskerar att göra hyresrätten mindre attraktiv och trygg för de boende.

– Allmännyttan eftersträvar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyproduktionen. Vi kommer att bygga nytt, men det allra viktigaste för oss är att pressa byggpriserna så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att så många som möjligt i hela landet kan efterfråga de nya bostäderna.