Nyheter

Finalist 7: Snabba Hus Råcksta – Årets Stockholmsbyggnad 2020

Juryns kommentar: ”Elegant och väl avvägd gestaltning för ett hus med förtillverkade moduler. Det är välgörande med ett projekt som visar på möjligheten att våga mer och orka hålla i även utifrån stränga ekonomiska förutsättningar. Och samtidigt med ambitioner för stort arkitektoniskt värde, hög rationalitet och effektivitet.”

Fox Belysning levererade parkbelysning och belysningspollare…

Arkitekt: Andreas Martin-Löf Arkitekter

Byggherre: Svenska Bostäder

Produkter: Nyx 330 och Nyx 190 pollare

Foto: Fox Belysning