Nyheter

Wihlborgs bygger nytt till Bevego

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med Bevego för en ny produktionsanläggning om 1 200 m² i Fosie, Malmö.

Bevego är ett grossist- och handelsföretag inom byggplåt, teknisk isolering och ventilation. Företaget hyr sedan 2007 butiks- och lagerlokaler om 4 000 m² på fastigheten Dubbelknappen 23 i Fosie. På samma fastighet kommer Wihlborgs nu att uppföra en produktionsanläggning om 1 200 m² som Bevego hyr på ett tioårigt hyresavtal. Samtidigt förlänger man hyresavtalet för de befintliga lokalerna med tio år.

Investeringen för nybyggnaden uppgår till 23 Mkr och avkastningen beräknas till 7 procent exklusive markvärde.

– Vi uppskattar långsiktiga relationer med våra hyresgäster och är glada att kunna bidra till att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling för Bevego. Med ytterligare en byggnad på samma fastighet kan gemensamma logistikytor utnyttjas effektivt och verksamheten får en bra helhetslösning, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.

– Vi har under en längre tid planerat för en expansion i region Syd och då vår filial i Malmö utgör själva navet i regionen så var valet ganska enkelt. Det gläder oss att Wihlborgs kunde frigöra ytor för detta i direkt anslutning till vår nuvarande filial vilket ger oss en rad synergier. Det är så klart även glädjande att vi fortsätter att expandera och skapar ytterligare arbetstillfällen, säger Peter Hamberg, vd för Bevego.

Den nya byggnaden beräknas stå klar för inflyttning den 1 juni 2021.