Nyheter

Föreningen Renoveringsraseriet: ”Svenska Bostäder slänger först och bevarar ytterst lite”

Under decennier har Svenska Bostäder satt i system att slänga och sätta in nya detaljer i sina hus, i stället för att underhålla och vårda. Det bidrar till ett enormt resursslöseri och bryter mot EU:s avfallshierarki, menar föreningen Renoveringsraseriet i ett pressmeddelande.

Svenska Bostäder är ett allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar över 25 000 lägenheter i Stockholm. De äldsta husen, som företaget byggt i egen regi, är från slutet av 1940-talet. Därefter byggdes åtskilligt under 1950-1960-talen.

I de så kallade tunnelbaneförorterna från 1950-talet finns många högkvalitativa hus. Kännetecknande för husen som uppfördes fram till mitten av 1960-talet är att de byggdes förhållandevis hantverksmässigt med många fina detaljer. Tidens ledande arkitekter ritade åtskilliga av byggnaderna, något som gör dem extra värdefulla. Detta gäller i synnerhet bebyggelsen i Vällingby.

— Tyvärr har Svenska Bostäder satt i system att slänga det mesta av det som är värdefullt, som balkonger i plåt med smide, träfönster och ursprungsportar. Dessa byts ut mot nya som ofta är i lättmetall. Det förfular och bidrar till ett enormt resursslöseri. Dessutom innebär förfarandet att hyrorna kan höjas eftersom bruksvärdet höjs. Då kan det leda till att hyresgäster inte har råd att bo kvar, säger Gustav Bergström, generalsekreterare för den ideella organisationen Renoveringsraseriet.

Sverige införde i svensk lagstiftning år 2011 EU:s avfallsdirektiv. I det lyfter man fram avfallshierarkin som prioritetsordning för lagstiftning och politik på avfallsområdet. Det innebär att vi i första hand ska förebygga avfall, i andra hand ska vi förbereda att återanvända materialet. I absolut sista hand kan något bortskaffas.

— Svenska Bostäder gör tvärtom. Men slänger först och bevarar ytterst lite, avslutar Alfred Skogberg, ordförande Renoveringsraseriet.