Nyheter

Swebostad bygger radhus i Nykvarn

Swebostad har tillsammans med Gymer Fastigheter genomfört ett markförvärv i Bergtorp, Nykvarn. Området är en del av en större detaljplan om cirka 350 nya bostäder och tillåter en blandad byggnation av hyresrätter, bostadsrätter och friköpta tomter. För Swebostads del rör det sig om cirka 20-25 byggrätter. Områdets naturnära karaktär kommer bli ett fint tillskott i Nykvarns nya bostadsområde.

– Vi är naturligtvis mycket glada över ett sådant fint område och vi är väldigt intresserade av att snabbt komma igång med projektering och planering inför säljstart säger Lars Bonander, projektutvecklingschef på Swebostad. Avsikten är att bygga 20-25 nya bostäder i form av tvåplansradhus om 106kvm. Bostäderna kommer att säljas som bostadsrätter, vilket blir ett mycket bra komplement till övrig bebyggelse. Ett bra ingångspris och låga driftskostnader ger också möjligheten till fler att bosätta sig på Nykvarn.

– Det är beprövade och populära hus vi planerar här som vi även uppfört i flera delar av Västsverige säger Lars. Planering och projektering inför byggstart av gatubyggnation och infrastruktur är redan igång. En ny förskola planeras även i området.

– Projektet ligger upplagt på vår hemsida och redan idag finns möjlighet att lämna sitt intresse för området för att få information om kommande säljstart fortsätter Lars. Arbetet med bygglovhandlingar och bildande av bostadsrättsförening kommer att pågå parallellt med att säljstarten planeras.