Nyheter

Platzer utvecklar hamnen i Arendal

Platzer och Göteborgs Stad har tecknat en avsiktsförklaring. Syftet är att utöka hamnverksamheten vid Ytterhamnarna.

– Vi ser mycket positivt på en överenskommelse med hamnen och kommunen. Detta för att tillsammans utveckla både Arendal och hela Göteborg, säger P-G Persson, vd på Platzer.

I december 2016 inledde Platzer sin satsning på segmentet industri- och logistikfastigheter. Då förvärvade man en fastighetsportfölj bestående av cirka 338 000 kvm uthyrningsbar yta samt mark i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg av AB Volvo. I portföljen ingick bland annat kajområdet i Arendal och vattnet utanför.

Nu tas ett nytt steg för att tillsammans med Göteborgs Stad och Göteborgs Hamn. Platzer och Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår, har tecknat en avsiktsförklaring för att utöka hamnverksamheten vid Ytterhamnarna.

Vi ser mycket positivt på en överenskommelse med hamnen och kommunen. För att utveckla området Arendal och bidra till att stärka Göteborg som Sveriges bästa logistikläge, säger P-G Persson, vd på Platzer.

 Vi ser att en utökad hamnverksamhet i Arendal stärker våra industri- och logistiksatsningar på Hisingen, säger Johan Franzén, affärsområdeschef industri/logistik på Platzer.