Nyheter

Krook & Tjäder ritar nya Jägersro

De lyfte av kronan ovanför ”J:et” i Jägersros logotype, sen fanns siluetten till entrén. Lite förenklat var det finessen som Skånska Travsällskapets styrelse föll för när det gäller valet av arkitektbyrå som ska rita ”Europas ledande hästcenter”.

Det var välrenommerade Krook & Tjäder som presenterat ett förslag som doftar häst och lyfter fram det regionala.

– Det fanns så mycket som tilltalade mig så jag är väldigt nöjd, kommenterar Kent Öhlander, vd för Jägersro, valet.

Steg för steg närmar sig ”Europas ledande hästcenter” verkligheten. Ett stort steg har varit urvalsprocessen av arkitektbyrå – och den är nu klar.

– Ett oerhört spännande projekt, säger Karolina Halldin, arkitekt och vice kontorschef på kontoret i Malmö. Grundtanken är att hästen hela tiden ska vara i fokus, att det alltid ska vara en närhet till hästen.

Krook & Tjäder har gjort flera arenor tidigare och var en byråerna som ritade Friends Arena, som stod bakom IKEA Museum och en rad andra kända publika byggnader. Karolina Halldin själv har en gedigen hästbakgrund och ser det som en stor fördel i projektet.

– Vi vill skapa en myllrande hästby, tanken är lite mot en OS–by, med en gemensam gata. Men det är unikt att bygga för hästar, det ställer stora krav i många avseenden.

Cia Eriksson, kreativ strateg, fyller i:

– Utmaningen med att jobba med hästar och människor på det här sättet att vi verkligen vill skapa vissa möten, medan andra flöden absolut inte ska korsas.

Grunden till det nya Jägersro är en 1400 meter lång tävlingsbana där det också ska finnas träningsmöjligheter. Runt det ska det skapas en flexibel hästby som ska passa världseliten likväl som travskolan, det ska vara intimt en vardagskväll men ska också klara upp mot 20 000 människor de stora dagarna – med ett centralt och myllrande stråk.

– En spännande utmaning, tycker Karolina men talar om ett gummiband för att förklara hur arenan ska ta sig an den utmaningen.

Dagens Jägersro innehåller en rad stilar och material, den nya arenan ska få en mer samlad gestaltning. Den nya arenan tar upp uttryck från skånsk byggnadstradition, hela tiden med hästen som grundtema.

– Vår tanke är besökarna ska kunna se bakom kulisserna, att miljön ska locka nya besökare vilket också kräver att det inte finns några ”baksidor”, berättar Halldin.

– Hela anläggningen kommer också att få en ny estetisk nivå, förklarar projektledaren Daniel Thente.

Det nya Jägersro ska vara inbjudande och locka in fler besökare att möta hästen och sporten.

– Namnet ”Europas ledande hästcenter” är också väl valt. Säger du Europas bästa hästcenter blir du snart passerad. Här ska vi vara ledande, utvecklas över tid. Det ställer också en hel del krav på smarta lösningar, säger Jerker Edfast, arkitekt.

Givetvis finns miljö och hållbarhet med som nyckelord, det styr valet av material och valet av en ekonomisk drift av anläggningen.

– Tanken är att kunna miljöcertifiera anläggningen, jag tror att vi i så fall skulle vara den första travbanan i världen att få en sådan certifiering, säger Thente.

Tidsplanen då?

Tobias Magnesjö på Krook och Tjäder berättar att nu inleds omedelbart ett samarbete med Malmö Stad när det gäller detaljplanen, och att det finns en projekteringstid och en byggprocess. Med ett gott samarbete, och att efter hand lämna in bygglovsansökningar och så vidare finns det förhoppning om en snabb process.

– Kanske kan vi ha en färdig detaljplan i november–december 2021, funderar projektledaren Daniel Thente från Byggadministration Harald Olsson AB.

– Invigning till Hugo Åbergs Memorial 2024, fyller Kent Öhlander in med.

Europas ledande hästcenter är ett steg närmare verklighet.