Nyheter

K2A köper fastigheter i Växjö av Midroc

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB har tecknat avtal om att förvärva bostadsfastigheterna Växjö Ekologen 1 och Växjö Biologen 1 från Midroc. Det totala fastighetsvärdet uppgår till cirka 313 Mkr. ‘

Ekologen består av 75 befintliga hyresbostäder med byggår 2018 och tillträdesdag är den 1 september 2020. Biologen är en projektfastighet där Midroc kommer att finansiera, bygga och färdigställa projektet i dess helhet.

K2A kommer att tillträda Biologen efter färdigställt projekt vilket bedöms till andra kvartalet 2022. Den totala uthyrningsbara arean för Ekologen och Biologen kommer att uppgå till cirka 9 500 kvm. Det sammanlagda hyresvärde är 16 Mkr.

De förvärvade fastigheterna med träbyggnader är miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Silver. Det ligger i ett attraktivt utvecklingsområde intill sjön Trummen mellan Växjö centrum och Linnéuniversitetet. Utvecklingsområdet är en av Sveriges största satsningar på byggande av flerbostadshus i trä-När det är fullt utvecklat kommer det att innehålla cirka 700 lägenheter i olika upplåtelseformer.

– Inget kan mäta sig med trä ut miljösynpunkt. De förvärvade byggnaderna är byggda i trä vilket är i linje med K2A:s egna nyproduktioner. Vi har sedan tidigare ytterligare tre projekt i Växjö och i och med detta förvärv räknar vi med att uppnå en attraktiv portfölj med cirka 570 hyres- och studentbostäder år 2023, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.