Nyheter

Urbangreen bygger gröna taklandskap på campus Albano

Urbangreen har fått fortsatt förtroende att bygga gröna taklandskap på campus Albano i Stockholm. En, för bolaget, historiskt stor order som underentreprenör till Skanska för fastighetsägaren Akademiska Hus.

Totalt ska 6 637 kvadratmeter taklandskap byggas med planteringar, sittytor och smarta gröna lösningar där studenter och forskare kan vistas. Taklandskapen kommer även att vara öppna för allmänheten. Byggstart sker under det andra kvartalet i år och arbetet kommer att fortsätta även under år 2021.

Under 2018 erhöll Urbangreen en första order för montering av förodlade sedummattor på campus Albano och under 2020 erhölls ytterligare en order för platsbyggnation av sedummiljötak.

–Vi är otroligt stolta över att vi får fortsatt förtroende att bygga gröna taklösningar på campus Albano i nära samarbete med Skanska. Ett campus med dessa hållbara fastigheter ger fantastiskt många positiva effekter både för dem som kommer att vistas på campus men också sett till klimat- samt miljöaspekter, säger Marcus Edvinsson, försäljningschef på Urbangreen.

Om campus Albano

På campus Albano utvecklar Akademiska Hus ett vetenskapligt nav som knyter ihop Stockholms universitet och KTH med varandra samt med staden och bildar ett hållbart campus med utbildningslokaler, kontor och laboratorier för studenter, lärare och forskare.

Det initiala bygget består av totalt 65 000 kvadratmeter universitetslokaler, fördelat på tre huskroppar, för Stockholms universitet. Första spadtaget för området togs 2015 och byggnationen pågår fram till 2022. Målet är att campus Albano ska bli en förebild inom hållbart stadsbyggande. I projektet tas stor hänsyn till den biologiska mångfalden samt andra hållbarhetsaspekter.

Om Urbangreen

Urbangreen är ett innovationsföretag med en tydlig vision om att leda den gröna utvecklingen med ekosystemtjänster i våra stadsmiljöer och har på kort tid fått stort erkännande i branschen och ses idag som marknadsledande inom entreprenad av taklandskap. Bolaget levererar produkter och systemlösningar för gröna tak och väggar i Norden och Baltikum. Innovationerna kan ge fastighetsägare en bättre värdeutveckling, en bättre dagvattenhantering samt ett positivt miljöavtryck.