Nyheter

Peab bygger nytt badhus i Uddevalla

Peab har tecknat samverkansavtal med Uddevalla kommun om att påbörja projekteringen av Uddevalla nya badhus. Samverkansavtalet innebär att Peab och kommunen tillsammans utreder, planerar och projekterar fram bästa möjliga förutsättningar för det nya badhuset på Rimnersvallen i Uddevalla.

– Vi är både glada och stolta över att vara utvalda som entreprenör i detta samhällsbyggnadsprojekt som har ett stort intresse i lokalsamhället. Vi går in i samverkansprocessen med en väldigt god känsla av att vår och kommunens organisation kompletterar varandra bra och att det kommer att resultera i en bra produkt, säger Magnus Wedholm, Peabs arbetschef i Uddevalla.

Det nya badhuset kommer att ligga på Rimnersvallen i Uddevalla och ska bland annat innehålla en 50-meters bassäng med åtta till tio banor för SM-standard, hoppbassäng, barnbassäng och bassäng för simundervisning.

– Peab uppfyller de kriterier som Uddevalla kommun efterfrågat och vi känner oss trygga med att de har stor erfarenhet, både av samverkansformen och av badanläggningar. Vi ser fram emot fortsatt arbete, säger Torgny Hübert som är kommunens projektledare.

Peab har mycket erfarenhet av att bygga badhus, både regionalt i Västra Götaland med Älvhögsborg i Trollhättan och Vara badhus, men även nationellt med ett flertal badhusprojekt runt om i landet. Genom bolagets erfarenheter erbjuder Peab en kompetensgrupp inom badhusbyggnation som bistår med rådgivning och erfarenhetsutbyte till lokala projektorganisationer som ska bygga badhus.

– Badhus är en komplex produkt, det känns tryggt att vi har kunnat presentera en organisation med så mycket erfarenhet lokalt och dessutom komplettera detta med de erfarenheter som badhusgruppen har, säger Magnus Wedholm.

Projektet genomförs i två faser där fas ett påbörjas under hösten 2020 med projektering och fastställande av budget för projektet. Fas två omfattar bygghandlingsprojektering, produktion och driftsättning. Målet är att det nya badhuset ska stå klart under vår/sommar 2024.

På bilden: Glada miner vid kontraktsskrivningen, fr v; Magnus Wedholm, arbetschef Peab, Stellan Haraldsson regionchef Peab, Lars-Göran Johansson ombud Uddevalla kommun och Torgny Hübert projektledare Uddevalla kommun.