Nyheter

Bostads AB Mimer river Högne-garaget för nytt parkeringshus och nya lägenheter i centrala Västerås

Nu börjar Bostads AB Mimer riva det gamla Högne-garaget för att få plats för ett nytt parkeringshus och nya lägenheter i centrala Västerås. Det nya huset efter Kopparbergsvägen kommer att ha 320 parkeringsplatser och 54 bostäder. Huset får ett garageplan under mark och på sex plan över jord byggs både parkeringsplatser och hyreslägenheter. Nya Högne kommer att vara klart för bilar och hyresgäster våren 2022. 

De två övre våningsplanen kommer att ha bostäder med entréer mot den gemensamma innergården. Fördelningen på lägenheter är 34 ettor, 10 tvåor och 10 treor. Parkeringshuset kommer att vara öppet även för andra än husets hyresgäster och ska tillgodose behovet av parkeringsplatser i närområdet. Huset kommer att få en vacker träfasad som skapar ett levande intryck och en spännande kontrast mot omkringliggande fastigheter. Byggentreprenör är Asplunds Bygg AB med verksamhet i Örebro, Skövde, Jönköping och nu även i Västerås.

– Det är trevligt att omvandla ett ganska tråkigt garage till ett nytt modernt parkeringshus som är täckt av bostäder så garaget blir dolt. Det bidrar till en mer levande stadsmiljö. Att utöka antalet p-platser i garaget är även en förutsättning för att senare kunna bygga bostäder på parkeringsytan mittemot. Vi ser också fram emot samarbetet med Asplunds Bygg och är glada över att  fler entreprenörer väljer att vara verksamma i Västerås, säger Mikael Källqvist, VD, Bostads AB Mimer.

– Högne är vårt andra byggprojekt i Västerås. Inledningsvis handlar det om att riva det gamla garaget vilket påbörjas inom ett par veckor. Från och med sommaren 2020 börjar sedan mark- och pålningsarbeten för att börja bygga upp huset våning efter våning tills det är klart för inflyttning våren 2022, säger Mats Eriksson, VD, Asplunds Bygg i Örebro AB.