Nyheter

Tillfällig lag utökar möjligheterna att delta på årsstämman genom ombud eller via poströstning

Nu vidtas åtgärder som ska underlätta bostadsrättsföreningarnas årsstämmor. Den 15 april införs en tillfällig lag som utökar möjligheterna att delta på årsstämman genom ombud eller via poströstning.

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB välkomnar åtgärden och rekommenderar landets bostadsrättsföreningar att utnyttja den tillfälliga lagen och att genomföra årsstämman digitalt.

I rådande situation är det av stor vikt att alla delar av samhället minskar risken för spridning av coronaviruset. Även bostadsrättsföreningarnas verksamhet bör ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer.

För att begränsa social interaktion och smittorisk inför nu regeringen en tillfällig lag för bolags- och föreningsstämmor. Lagen gäller från den 15 april och året ut. Den nya lagen ger styrelsen möjlighet att besluta huruvida medlemmar har rätt att anlita externa ombud att föra deras talan samt att ombud kan företräda fler medlemmar, oberoende av vad som står i stadgarna. Medlemmar ska även kunna utöva sin rösträtt per post. Allt för att minimera den sociala interaktion en årsstämma kan innebära.

– Det är vår uppgift att stötta våra bostadsrättsföreningar i att genomföra årsstämman, men också att följa och respektera myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Därför välkomnar SBC den tillfälliga lagen som syftar till att utöka möjligheten att delta i årsstämman på distans, genom ombud eller via poströstning. Det är en välbehövlig åtgärd som skapar möjlighet för föreningarna att ta sitt ansvar och möjliggör för både äldre och personer i riskgrupper att delta i årsstämman på trygg distans, säger Stefan Lindberg, Bolagsjurist på SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

Detta gäller vid digitala årsstämmor:

– Den digitala årsstämman måste ledas i den fysiska lokalen som årsstämman kallas till, så att den som vill medverka fysiskt ges möjlighet att göra de

– Årsstämman ska hållas på den ort eller kommun där styrelsen har sitt säte.

– Samtliga vid årsstämman måste godkänna förutsättningarna att utomstående får följa årsstämman då det inte går att kontrollera vilka som befinner sig tillsammans med de röstberättigade.