Nyheter

Derome öppnar ny bygg- och industrihandel i Malmö

Derome fortsätter med sin strategi, att förtäta och expandera i södra Sverige. Nu öppnar företaget sin andra bygg- och industrihandel i Malmö och målet är tydligt:

Derome ska bli marknadsledande i Skåne och vara yrkeskundens förstahandsval.

– Givetvis påverkas vi också av det som sker i samhället just nu, men vi har möjligheten och förmågan att satsa. Nu är det viktigare än någonsin att vi fortsätter med vår offensiva strategi, säger Johan Winroth, vd Derome Bygg & Industri. Det är bra för hela vårt samhälle.

Bygg- och industrihandeln som Derome nu öppnar i Malmö ingår i företagets större satsning i södra Sverige. På några få år har Derome öppnat ett femtontal bygg- och industrianläggningar i Skåne, Blekinge och Småland.

– Vi har blivit mycket väl mottagna av kunderna, säger Bengt Blomqvist, regionchef inom Derome. På drygt två år har vi gått från relativt okända, till yrkeskundernas förstahandsval för bygg- och industrivaror. Vårt helhetserbjudande gör det enklare för kunden.

Till den nya anläggningen i Malmö Fosie rekryterar Derome cirka 15 nya medarbetare och det kan bli fler framöver.

– Vi märker att vi är en intressant arbetsgivare och får många bra ansökningar när vi rekryterar, säger Bengt Blomqvist.

Logistik och närhet

Det här är den andra bygg- och industrihandeln som Derome öppnar i Malmö och platsen är Fosie Industriområde vilket är en strategiskt vald både med tanke på all bygg- och industriverksamhet i området men även närheten till E6 och andra viktiga vägar. Det ligger även i linje med planen att yrkeskunderna aldrig ska ha längre än 20 minuter till närmaste Deromeanläggning.

– Allt vi gör handlar om att förenkla för kunderna. Tillgänglighet och logistik är några av ledorden, säger Bengt Blomqvist. Därför gör vi fler satsningar i södra Sverige även framöver.

Regionlagret ligger i Landskrona och är stort som fyra fotbollsplaner, det är navet i Deromes framgångsrika logistik. Som betyder både ett brett sortiment i butik, men också leveranser till byggplats.

– Vi ser att leveranserna ökar nu i dessa tider, vilket vi välkomnar. Det blir bättre för miljön, då vi kan planera transporterna på ett effektivt sätt, samtidigt som merparten av vår fordonsflotta drivs av fossilfritt bränsle, säger Bengt Blomqvist.

Finns på flera marknader

Derome är Sveriges största familjeägda träindustri och har funnits i mer än 70 år. Att driva verksamhet inom hela kedjan, från skog till färdigt hus är en fördel i tuffare tider.

– Det är en styrka att vi finns på olika marknader, det ger trygghet både till kunderna och medarbetarna, säger Johan Winroth. Vi tänker långsiktigt i allt vi gör och kommer att fortsätta satsa.