Nyheter

Klimatsmarta hyresrätter byggs i Halmstad

På uppdrag av Halmstad Fastighets AB (HFAB) ska NCC bygga 44 hyresrätter norr om Halmstad, ett projekt med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Vid upphandlingen premierades klimatsmarta metodval och material. Ordervärdet uppgår till cirka 75 MSEK.

– Vi ser fram mot samarbetet med NCC och hoppas på en utveckling och kompetenshöjning kring frågor som rör klimatpåverkan vid nyproduktion. Detta kommer vi alla att få nytta av i framtida projekt, säger Mats Nilsson, projektledare HFAB.

Projektet byggs i Harplinge, norr om Halmstad, och består av två likadana hus i tre våningar med totalt 44 hyreslägenheter. Varje huskropp består av två sammanbyggda hus med gemensam entré, hobbyrum och gemensam tvättstuga. Lägenhetsförråd och teknikutrymmen för ventilation placeras på vindar och cykelförråd i en komplementbyggnad på gården.

– NCC arbetar kontinuerligt med att minska vår klimatpåverkan och gläds över att fler av våra kunder ställer dessa krav vid upphandlingen. Genom att tänka kreativt och använda nya smarta lösningar vid metod- och materialval kan vi tillsammans minska klimatpåverkan vid nyproduktion, säger Robert Karlsson, affärschef NCC Building Sweden och fortsätter:

– I det här projektet har vi framförallt fokuserat på att reducera andelen betong, för att minska belastningen på miljön. Det har vi gjort genom att slimma väggar och bjälklag samt i möjligaste mån använda andra material, helst lokalproducerade för att undvika långa transporter. Istället för prefabricering kommer vi att gjuta stommen på plats med ”grön” betong från en lokal fabrik, säger Robert Karlsson.

Projekteringsarbetet pågår och byggstart beräknas bli efter sommaren 2020. Inflyttning är planerad till slutet av 2021.

Affären, som är en totalentreprenad, uppgår till cirka 75 MSEK och orderregistreras i andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

Illustration: HFAB