Nyheter

HMB bygger framtidens energismarta hus

180 hyresrätter i Järfälla kommun, nordväst om Stockholm, ska bli nästintill självförsörjande på el tack vare tekniska innovationer och en optimerad arkitektur.

HMB Construction bygger fastigheterna på uppdrag av Tornet Bostadsproduktion, inom ramen för forskningsprojektet Tallbohov Electric Villade som stöds av Boverket.

Projektet går ut på att utveckla en metod för flexibel energiförsörjning, som med hjälp av AI väljer det energislag – solenergi, berg-/fjärrvärme eller köpt el – som för stunden ger lägst klimatavtryck, och förutser behov av lagring och förbrukning av energi. Dessutom utreds möjligheterna att lagra energi från solcellerna i form av vätgas för att kunna använda den under mörka årstider.

Genom att sprida kunskapen om de nyskapande lösningarna förstärks samhällsnyttan av projektet.

– Vi gläds över att få bidra till ett innovativt projekt som ligger i framkant inom klimat och hållbar livsstil, säger Krister Karlsson, vd för HMB Construction.

Markarbetena inleds under våren och de första 180 lägenheterna beräknas vara klara för inflyttning sommaren 2023. Kontraktssumman är på 237 MSEK, exkl moms.

Totalt planeras för 300 lägenheter i Tallbohov Electric Village.

HMB Construction är ett av sju dotterbolag i AF Gruppen Sverige. HMB bygger i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Västmanland, Uppland och Gästrikland. Bolaget omsätter 1,4 miljarder SEK (2019).