Nyheter

Skanska bygger vattenreningsverk i Storbrittanien

Skanska har tecknat ett femårigt avtal med Welsh Water för att tillhandahålla deras Asset Management-program i Storbritannien. Avtalet kommer att vara värt cirka GBP 193 M, cirka 2,4 miljarder kronor, över femårsperioden.

Skanska kommer att inkludera de första två åren av kontraktet, värt GBP 52 M, cirka 640 miljoner kronor, i orderingången för Europa för det första kvartalet 2020.

Som en del av avtalet ansvarar Skanska för att bygga kritisk infrastruktur vid vattenreningsverk och pumpstationer samt för uppgradering av dammar och hantering av rörinstallationer.

Skanskas fokus ligger på att leverera innovativa och hållbara lösningar som gör en positiv och varaktig skillnad för Welsh Waters kunder.

Avtalet löper från april 2020 till 31 mars 2025.